Последние новости

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ

ԵՐԵՎԱՆ-ԹԲԻԼԻՍԻ-ԵՐԵՎԱՆ ԳՆԱՑՔԸ ՎԵՐՍԿՍՈՒՄ Է ԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

2021-09-28 13:54
2047

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերությունից տեղեկացնում են, որ շուտով կրկին հնարավոր կլինի Թբիլիսի հասնել գնացքով։