Последние новости

текущие события

2021-05-18 18:54

Վիկտոր Սողոմոնյան․ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել է հեռանալ «Սիստեմայից»

Ռոբերտ Քոչարյանը, ով 2009 թվականից հանդիսանում է ռուսաստանյան խոշորագույն «ՍԻՍՏԵՄԱ» ԲՖԿ տնօրենների խորհրդի անդամ, հեռանում է զբաղեցրած պաշտոնից։