Последние новости

с места событий

2022-10-01 16:19

Բաբայան․ Պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ

Սեպտեմբերի 30-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը մասնակցել է Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի նիստին և հանդես եկել ելույթով։