Последние новости

водохранилище

Զոհվածների ծնողներю «Թող մեզ չհիշեն»

2022-04-07 17:51
115

Զոհված զինծառայողների ծնողներին ավտոբուսներով բերել են Կառավարական տուն ընդունելության և ժամերով սպասեցրել։